Rubrika: Novinky

Jaro 2012 Club News

Blíží se začátek jarní části sezóny a jako vždy jsme bombardováni ze strany fanoušků o informace. Nedějí se žádné bombastické změny. Klub nemá žádné existenční problémy a vše se snažíme řešit s předstihem, případně okamžitě, pokud dojde k nějaké nenadálé situaci. Všechny aktuální potvrzené zprávy se snažíme včas zveřejňovat na webu, případně na všech sociálních sítích.
V úvodu roku nás čekala každoroční Valná hromada, která jak již bylo zmíněno, zvolila nové vedení. Došlo tak pouze k faktickému a oficiálnímu potvrzení rolí jednotlivých členů oddílu a přesnému vymezení jejich pravomocí.
Pro naši finanční existenci nejdůležitější akce proběhly také v úvodu roku a nyní je máme zdárně za sebou. Jednalo se o občerstvení na plese ZOD Haná, masopust a náš Sportovní ples. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli a pomohli tak našemu klubu.
Dne 9.3.2012 došlo ke schválení rozpočtu Městyse Švábenice. Velice děkujeme celému vedení, v čele s panem starostou, za jejich ochotu výrazně se podílet na sportovním vyžití ve Švábenicích.
Výstavba kabin zdárně finišuje a pomalu se blíží jejich kolaudace. Přesný termín není nyní znám. Proběhly výkopové práce před starými kabinami, které byly nutné z důvodu propojení elektrické sítě, závlahy a rozhlasu. S výstavbou kabin bude ještě spojeno několik budovacích akcí. Dbejte tak prosím zvýšené opatrnosti, pokud se budete v okolí hřiště pohybovat.
Na jarní čas je také připravována akce, kdy bude na hřišti vybudováno zábradlí téměř kolem celého hřiště. Tuto výstavbu budeme provádět sami, za pomoci spřízněných osob a firem. Finančně nám opět vypomůže náš největší sponzor Městys Švábenice. Termín této brigády bude včas zveřejněn.
Další neméně důležitá akce proběhla ve vztahu k FAČR. Jednalo se o registraci členů FAČR. Tento velmi časově náročný úkol jsme zvládli a včas odeslali celkem 67 registrací. Následné registrace nových členů budeme řešit průběžně. Registrovali jsme pouze nezbytně nutné členy, kteří se registrovat museli.
Díky Pepovi Derkovi se snažíme založit mladší přípravku a pevně věříme, že se vše zdárně podaří dotáhnout do konce.
Nyní konečně pro fanouška k těm nejzajímavějším informacím. Kádr prvního mužstva. Do našeho klubu přišel na půlroční hostování Michal Slavíček z MFK Vyškov na post stopera. Na předstopera Tomáš Holiš ze Sokola Chvalkovice na Hané, opět na půlroční hostování. Z Ivanovic na Hané se vrátili kluci Střížovi a z Lysovic Michal Petřek. Do Žarošic odešel na hostování Radim Kroutilík a Michael Jičínský odešel do Rakouska. Honza Hladký je momentálně po operaci kolene a do přípravy se prozatím nezapojil.
Do přípravy naskočil na post levého záložníka hráč Lysovic David Lukeštík. Zda u nás bude David na jaře působit, nebo nebude, prozatím není známo. Probíhají jednání s jeho mateřským klubem.

Valná hromada 2012

V sobotu 7.1.2012 v 18:00 proběhla Valná hromada v Pohostinství Na Lapači ve Švábenicích a tak přinášíme několik informací z tohoto zasedání.
V úvodu Ing. Petr Kozák zhodnotil podzimní část sezóny. Následovala volba nových členů vedení. Aktuální vedení: Předseda – Ing. Jiří Stříž, místopředseda – Petr Rejpal, sekretář – Ing. Petr Kozák, člen – Jiří Pokorný, člen – Lukáš Hladký, člen – Michal Weiss, člen – Petr Novotný.
Následovaly informace o povinnosti registrovat všechny osoby zainteresované do fotbalového dění u FAČR. (Podrobnosti již dříve zveřejněny na webu). Předložen návrh na vypracování aktualizace stanov. Sděleny důvody tohoto kroku. Tato změna bude projednána na další valné hromadě, do které by tyto stanovy měly být vypracovány.
Byla přednesena zpráva pokladníka o stavu našich financí. Dle poskytnutých informací je naše hospodaření vyrovnané, tak jako v předcházejících letech. Tyto podklady byly zkontrolovány a schváleny revizní komisí.
V nadcházejících dnech nás čekají pro činnost našeho klubu tři významné akce. Jedná se o dva plesy a ostatky. Byly rozděleny úkoly k těmto akcím jednotlivým členům.
Sděleny byly také informace o investicích na hřišti na jaře 2012. Dojde k dokončení stavby nových kabin, které jsou plně v režii Městyse Švábenice. Dle aktuálních informací, by jarní sezóna měla proběhnout již v tomto novém zařízení. Dojde k vybudování zábradlí kolem hrací plochy.
Projednán úmysl založit na podzimní část sezóny přípravku. Případní zájemci z řad rodičů, malých hráčů či hráček se mohou hlásit u Josefa Derky, Švábenice 214, tel: 724 601 071. Děti od 6–10 let jsou vřele vítáni. Přípravka bude realizována, pokud dojde k dostatečnému naplnění počtu hráčů.

Členství FAČR

Jak víme, tak 26.6.2011 valná hromada ČMFS schválila na svém zasedání nové stanovy a došlo k přejmenování ČMFS na FAČR. Bylo také představeno nové logo. Všechny změny spojené se změnou stanov se protahovaly z důvodu odstoupení Ivana Haška a také z důvodu návaznosti na právní záležitosti s tím spojené a také ve vztahu na mezinárodní organizace FIFA a UEFA.
Nyní vše pomalu přichází v život a zásadní novinkou pro všechny kluby je nová registrace všech členů FAČR. Podmínkou pro dotace od státu je přesná evidence všech členů, jinak by nebylo možné čerpat žádné finance. Nové stanovy s touto registrací počítají a nyní nastal čas, všechny členy řádně registrovat.
Pro náš klub to nyní znamená administrativní a časovou zátěž všechny členy registrovat. Tato registrace je zdarma. Zdarma už není členství ve FAČR. Nyní je členský příspěvek na rok 2012 stanoven ve výši 50,- Kč na osobu. V dalších letech bude mládež platit 100,- Kč a dospělí 200,- Kč na rok. Tento členský příspěvek nejde pro náš klub, ale přímo FAČR.
Nejedná se o registraci nových registračních průkazů. S tímto to nemá nic společného.
Členem FAČR může být kdokoli kdo má zájem. Třeba pouze fanoušek nějakého klubu, který nehraje nebo nepracuje v žádném klubu.
Povinnou registraci musí provést všichni, kteří chtějí i nadále fotbal hrát nebo vykonávat nějakou funkci. Zjednodušeně řečeno, kdo bude uveden v Zápise o utkání, tak musí být členem FAČR a musí mít zaplacený členský příspěvek. Je jedno v jaké funkci bude v Zápise o utkání uveden – hráč, hlavní pořadatel, trenér, masér, lékař ap.. Není nutné, aby byl členem řadový pořadatel. Pokud by byl v Zápise o utkání uveden nečlen FAČR bude následovat finanční a disciplinární trest, který nyní není blíže specifikován.
Registrace se provádí pouze jednou a je jedno, jestli je registrace provedena přes klub, nebo se každý registruje sám za svou osobu. Nezáleží také na tom, jestli hráč provede registraci přes svůj mateřský klub nebo přes klub, kde je aktuálně na hostování nebo si registraci provede sám. Za zájemce do 15 let musí registraci podepsat také minimálně jeden zákonný zástupce.
Všechny registrace musí být provedeny nejpozději do 29.2.2012. Registrační poplatek si hradí každý člen sám. Pokud je registrace prováděna přes klub, tak klub tento členský příspěvek vybere a následně všechny vybrané členské příspěvky zasílá na účet FAČR.
Bližší informace, jak budou registrace probíhat v našem klubu, budou sděleny na řádné členské schůzi, která se koná v sobotu 7.1.2012 v 18:00 v Pohostinství Na Lapači ve Švábenicích.
Podrobné informace o této problematice lez nalézt na adrese http://clenstvi.fotbal.cz/

Besťovy hory 2012

4 dny lyžování v Itálii 14.-18.2.2012
PIANCAVALLO
Odjezd :
14.2.2012 – úterý – cca 04:00 hod. Švábenice – Hostinec na Lapači, další nástupní místa – Ivanovice (motel Ivanka) – Vyškov (vlak. nádraží) – Brno
Program :
14.2.2011 – příjezd do PIANCAVALLA cca v 16 hod., následuje ubytování večeře
14.2. – 18.2.2012: – lyžování
Návrat :
18.2.2012 – sobota po lyžování (pozor už není večeře) cca v 18 hod odjezd, – příjezd do ČR neděle 19.2.2012 cca v 6 hod.
Cena : 8.290,- Kč
(platí pro ubytování v 4 až 6-ti lůžkových pokojích, třílůžkový pokoj 200 Kč/os, dvoulůžkový Pokoj 500,-Kč/os – nutno objednat při skládání zálohy.)
Slevy: děti 2 – 8 let narozené do r. 2004 = sleva 2490,- Kč
děti 8 – casino online 10 let = sleva 800,- Kč

Cena zahrnuje:
4 x ubytování (pension STELLA MONTIS – pokoje 2 až 6-ti lůžkové, vzdálenost od sjezdovek cca 100 m, nikam se nedojíždí)
4 x polopenzi (snídaně a večeře, začíná se 14.2. večeří a končí se 18.2. snídaní, italská kuchyně – samoobslužná forma, výběr ze 2 jídel)
4 dny SKIPASS
pojištění CK proti úpadku
dopravu do PIANCAVALLA a zpět
Cena nezahrnuje:
vratnou zálohu 5 Euro na čip skipasu, (bude vybrána v autobuse při cestě do Itálie)
úklid během pobytu, ručníky
pojištění léčebných výloh !!!
Záloha: 4.000,- Kč do 31.10.2011 lze uhradit naráz celou částku
Doplatek: 4.290,- Kč do 20.1. 2012
Doporučuji: vzít sebou kytary, rakety na pinec, karty atd.
Výhoda: Jede se přes den – ne přes noc. Takže ráno na sjezdovky (ne) vyspaní a (ne)odpočatí. (protože večer se všichni picnem)

KONTAKT: Š e b e s t a Milan tel. 724 147 044 – msebesta303@seznam.cz

Konec sezóny 2010/2011

Sezóna 2010/2011 je za námi. Pro náš hlavní tým skončila historickým vítězstvím v Okresním přeboru Vyškov a postupem do 1.B třídy. Rezerva skončila na hezkém čtvrtém místě a žáci, vzhledem ke svému věku, skončili na posledním dvanáctém místě. Jako historický úspěch se dá také uvést výstavba nových kabin na našem hřišti v režii Městyse Švábenice a jeho velmi významná podpora našeho klubu.
Poděkování patří všem, kteří náš klub nejen finančně, ale i materiálně podporují. Městys Švábenice, ZOD Haná, FK Stavitelství, Dvoragro a další. Děkujeme všem lidem, kteří na pozadí udržují celý klub v chodu. Praní dresů, vedení kiosku, sečení hřiště, správa kabin a areálu atd.
Poděkování patří všem hráčům, trenérům a funkcionářům za to co pro náš klub dělají a snaží se ho nejen udržovat v chodu, ale posunovat ho na vyšší úroveň.
Zásadní posun způsobil v našem klubu trenér „A“ mužstva trenér Miroslav Boniatti. Svým přístupem k vedení týmu provedl zásadní změny. Obdiv zaslouží také všichni hráči, kteří byli ochotni pod jeho taktovkou velmi tvrdě pracovat. Úspěch se dostavil v krasojízdě Okresním přeborem a jasným vítězstvím. V jaké sestavě náš tým nastoupí do další sezóny není v tuto chvíli jasné a vše se rozhodne až po letní přípravě, která začíná 9.7.2011. Do této přípravy nyní nastoupí celkem 18 hráčů, kteří se poperou o své místo. Trenérem zůstává Miroslav Boniatti, asistentem trenéra Josef Pýrek a funkci vedoucího týmu bude zastávat Roman Šmehlík. S týmem se rozloučil Jirka Judas a na dobu neručitou také Milan Stěnička.
„B“ mužstvo našeho klubu si žije svým vlastním životem a jeho výkony jsou ovlivněné aktuální sestavou. Přesto béčko ostudu neudělalo a skončilo na čtvrtém místě.
Naši nejmenší v letošní sezóně, vzhledem ke svému věku, sbírali zkušenosti a skončili na posledním místě bez výhry. Do další sezóny dochází ke změně ve vedení žáků a rozšíření celého realizačního týmu. Trenérskou funkci přebírá Antonín Navrátil. Jeho asistenty jsou Roman Dvořák, Josef Derka, Vraťa Novotný, Lenka Hrnčiříková. Vedoucí týmu je Andrea Kalábová. Kontakty na všechny osoby jsou uvedeny na webových stránkách v kontaktech. Nyní mají tréninky 2x týdně v 17:30. V pondělí chodí starší a ve středu mladší žáci na provizorní hřiště do Zábraní, z důvodu momentálně uzavřeného hlavního hřiště.