Členství FAČR

Jak víme, tak 26.6.2011 valná hromada ČMFS schválila na svém zasedání nové stanovy a došlo k přejmenování ČMFS na FAČR. Bylo také představeno nové logo. Všechny změny spojené se změnou stanov se protahovaly z důvodu odstoupení Ivana Haška a také z důvodu návaznosti na právní záležitosti s tím spojené a také ve vztahu na mezinárodní organizace FIFA a UEFA.
Nyní vše pomalu přichází v život a zásadní novinkou pro všechny kluby je nová registrace všech členů FAČR. Podmínkou pro dotace od státu je přesná evidence všech členů, jinak by nebylo možné čerpat žádné finance. Nové stanovy s touto registrací počítají a nyní nastal čas, všechny členy řádně registrovat.
Pro náš klub to nyní znamená administrativní a časovou zátěž všechny členy registrovat. Tato registrace je zdarma. Zdarma už není členství ve FAČR. Nyní je členský příspěvek na rok 2012 stanoven ve výši 50,- Kč na osobu. V dalších letech bude mládež platit 100,- Kč a dospělí 200,- Kč na rok. Tento členský příspěvek nejde pro náš klub, ale přímo FAČR.
Nejedná se o registraci nových registračních průkazů. S tímto to nemá nic společného.
Členem FAČR může být kdokoli kdo má zájem. Třeba pouze fanoušek nějakého klubu, který nehraje nebo nepracuje v žádném klubu.
Povinnou registraci musí provést všichni, kteří chtějí i nadále fotbal hrát nebo vykonávat nějakou funkci. Zjednodušeně řečeno, kdo bude uveden v Zápise o utkání, tak musí být členem FAČR a musí mít zaplacený členský příspěvek. Je jedno v jaké funkci bude v Zápise o utkání uveden – hráč, hlavní pořadatel, trenér, masér, lékař ap.. Není nutné, aby byl členem řadový pořadatel. Pokud by byl v Zápise o utkání uveden nečlen FAČR bude následovat finanční a disciplinární trest, který nyní není blíže specifikován.
Registrace se provádí pouze jednou a je jedno, jestli je registrace provedena přes klub, nebo se každý registruje sám za svou osobu. Nezáleží také na tom, jestli hráč provede registraci přes svůj mateřský klub nebo přes klub, kde je aktuálně na hostování nebo si registraci provede sám. Za zájemce do 15 let musí registraci podepsat také minimálně jeden zákonný zástupce.
Všechny registrace musí být provedeny nejpozději do 29.2.2012. Registrační poplatek si hradí každý člen sám. Pokud je registrace prováděna přes klub, tak klub tento členský příspěvek vybere a následně všechny vybrané členské příspěvky zasílá na účet FAČR.
Bližší informace, jak budou registrace probíhat v našem klubu, budou sděleny na řádné členské schůzi, která se koná v sobotu 7.1.2012 v 18:00 v Pohostinství Na Lapači ve Švábenicích.
Podrobné informace o této problematice lez nalézt na adrese http://clenstvi.fotbal.cz/