Rubrika: Novinky

Zelený trávník 2010

Přicházíme s dalšími aktuálními novinkami, které se týkají našeho oddílu.
Jak již trenér áčka avizoval ve svém okénku, tak našich tréninků se zúčastňuje Michal Jičinský z Ivanovic na Hané, který má být naší posilou do obrany.
Jestli dojde k hostování v našem klubu budete včas informování jakmile dojde k administrativnímu dořešení. Přichází k nám z působení v Rakousku. Registraci v České republice má v FC Vysočina.
V pátek 22.1.2010 proběhl ples ZOD Haná Švábenice, kde náš oddíl zajišťoval občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným za bezproblémové zorganizování a průběh této akce.
Akce zelený trávník 2010 – trošku více informací.
Dle dnešní (26.1.2010) čerstvé informace od starosty Městyse Švábenice a vedení OFS Vyškov je náš oddíl na prvním místě v případě udělení dotace na tuto akci za Jihomoravský kraj. Máme tak velkou šanci tuto dotaci získat a zlepšit tak naši hrací plochu. Jak již bylo zveřejněno na webu OFS Vyškov, byl náš oddíl vítězem výběrového řízení za okres Vyškov a nyní tedy náš projekt vítězí i v rámci Jihomoravského kraje.
Tuto akci otevírá ČMFS za pomoci MŠMT a ČSTV. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v online casino důstojných podmínkách.
Dotaci lze použít na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy:
1. Přeměna povrchu již existujícího hřiště, většinou škvárového či pískového, na hřiště s travnatým povrchem.
2. Rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště – většina těchto hřišť byla zakládána před desítkami let, mají zejména nevyhovující systém odvodnění, pedologické i travní složení apod.
3. Založení nového travnatého hřiště.
4. Instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy.
V našem případě se jedná o rekonstrukci travnatého hřiště a požádáno bylo o 200.000,-Kč. Akce musí být dokončena nejpozději do 30. 11. 2010.
Dotace se poskytuje v rozmezí 100-500 tis. Kč. V loňském roce 2009 bylo celkem rozděleno 7.600.000,- Kč. V Jihomoravském kraji tuto dotaci obdržel online casino TJ AGRO Milotice 190.000,-Kč, FK Moravská nová Ves 190.000,-Kč, TJ Vavřinec 230.000,- Kč, FC Slovan Rosice 150.000,-Kč.
V letošním roce o výši dotace opět rozhoduje VV ČMFS. Předpokládané výše celkové dotace, se v první fázi rozpočtuje na 10 mil. Kč. Poté se čeká do 30. 4.2010 kdy MŠMT rozhodne o schválení dotace v navrženém rozsahu nebo případně koriguje finanční požadavek. Pak se celá akce opět přepočítá podle skutečné výše celkové dotace. Většinou se pouze procentně upraví navržené částky a změny v seznamu kandidátů se již nedělají. Po definitivním schválení akce VV ČMFS se materiály klubů předávají ČSTV, který pro ČMFS zajišťuje následné fáze akce. U ČSTV se zřizuje účet, na který jsou přesunuty prostředky ze státního rozpočtu pro akci Zelený trávník. ČSTV si vyžádá od klubů další dokumenty, typicky smlouvu o dílo uzavřenou s dodavatelem prací a poté dle potvrzených faktur uhradí částku za provedené práce přímo dodavateli. Finanční prostředky, však bývají dostupné nejdříve v průběhu července až srpna.

Web & Club NEWS Jaro 2010

Ahoj všem příznivcům našich stránek a kopané. S blížícím se začátkem nové sezóny budou i nějaké novinky na našem webu.
První novinka, která se týká především hráčů a vedení týmu áčka, je evidence docházky na tréninky. Tato sekce není přístupná normálním návštěvníkům stránek. Hráči, kteří jsou registrováni na našich stránkách, mají již nyní přístup do této sekce.
Odkaz naleznou po přihlášení úplně vpravo nahoře pod položkou ADMINISTRACE. Nově registrovaným hráčům bude tento přístup umožněn po registraci a mém povolení, že se jedná o hráče. Hráči nemohou podávat omluvenky přes web. Tuto možnost má pouze vedení týmu. Omlouvat se, je nutné přímo vedení týmu jiným způsobem.
Druhou novinkou bude pravidelně nepravidelné slovo trenéra áčka k dětí v týmu a jeho postřehy a komentáře, které budou uveřejňovány na těchto stránkách ihned jak bude mít potřebu něco sdělit.
Novinky z týmu áčka:
Trenérem mužstva se stal Miroslav Boniatti starší. Asistent trenéra je Josef Pýrek a vedoucím týmu Petr Krejčí. Managerem mužstva Michal Weiss.Jirka Judas je po operaci zad a tak mu přejeme brzké uzdravení. Posila do útoku se nám po operaci pomalu také uzdravuje a jde o Mirka Boniatti, který u nás již dříve působil. Do obrany se připravuje také posila, ale ještě není vše úplně uvařeno a upečeno. Po vytažení z trouby bude vše zveřejněno.
Novinky z klubu:
Dojde ke změně hrací doby našich domácích zápasů u áčka a to zpět na nedělní termín, pravděpodobně po obědě. Béčko by mělo hrát po áčku a žáci v sobotu odpoledne. Ještě není vše na 100% a všichni budou včas informováni.
Je zažádáno o dotace na revitalizaci hrací plochy a zda tato akce letos proběhne je momentálně ve hvězdách. Stavba nových kabin v tuto chvíli nepřipadá z finančních důvodů v úvahu. Na pořad dne tedy přichází postupná rekonstrukce stávající budovy. Jednotlivé kroky ještě nejsou upřesněny a vše je ve fázi plánování a shánění finančních prostředků. Finanční rozpočet klubu je momentálně vyrovnaný a provádí se pouze takové investice, které si může klub finančně dovolit. Děkujeme především za podporu Městysu Švábenice v čele se starostou Josefem Kubíkem a celou radou městyse. Děkujeme samozřejmě také všem podnikatelům, jednotlivcům a fanouškům, kteří přispívají na provoz celého klubu.

Automatické zavlažování

Pokud chcete vidět jak jsme instalovali automatické zavlažování na hřišti, tak se podívejte na několik snímků a video. Celou akci financoval Městys Švábenice, za což velmi děkujeme a věříme, že to povede ke zkvalitnění hrací plochy, která slouží velkému množství dospělých a především naší mládeži.