Valná hromada 2012

V sobotu 7.1.2012 v 18:00 proběhla Valná hromada v Pohostinství Na Lapači ve Švábenicích a tak přinášíme několik informací z tohoto zasedání.
V úvodu Ing. Petr Kozák zhodnotil podzimní část sezóny. Následovala volba nových členů vedení. Aktuální vedení: Předseda – Ing. Jiří Stříž, místopředseda – Petr Rejpal, sekretář – Ing. Petr Kozák, člen – Jiří Pokorný, člen – Lukáš Hladký, člen – Michal Weiss, člen – Petr Novotný.
Následovaly informace o povinnosti registrovat všechny osoby zainteresované do fotbalového dění u FAČR. (Podrobnosti již dříve zveřejněny na webu). Předložen návrh na vypracování aktualizace stanov. Sděleny důvody tohoto kroku. Tato změna bude projednána na další valné hromadě, do které by tyto stanovy měly být vypracovány.
Byla přednesena zpráva pokladníka o stavu našich financí. Dle poskytnutých informací je naše hospodaření vyrovnané, tak jako v předcházejících letech. Tyto podklady byly zkontrolovány a schváleny revizní komisí.
V nadcházejících dnech nás čekají pro činnost našeho klubu tři významné akce. Jedná se o dva plesy a ostatky. Byly rozděleny úkoly k těmto akcím jednotlivým členům.
Sděleny byly také informace o investicích na hřišti na jaře 2012. Dojde k dokončení stavby nových kabin, které jsou plně v režii Městyse Švábenice. Dle aktuálních informací, by jarní sezóna měla proběhnout již v tomto novém zařízení. Dojde k vybudování zábradlí kolem hrací plochy.
Projednán úmysl založit na podzimní část sezóny přípravku. Případní zájemci z řad rodičů, malých hráčů či hráček se mohou hlásit u Josefa Derky, Švábenice 214, tel: 724 601 071. Děti od 6–10 let jsou vřele vítáni. Přípravka bude realizována, pokud dojde k dostatečnému naplnění počtu hráčů.