Jaro 2012 Club News

Blíží se začátek jarní části sezóny a jako vždy jsme bombardováni ze strany fanoušků o informace. Nedějí se žádné bombastické změny. Klub nemá žádné existenční problémy a vše se snažíme řešit s předstihem, případně okamžitě, pokud dojde k nějaké nenadálé situaci. Všechny aktuální potvrzené zprávy se snažíme včas zveřejňovat na webu, případně na všech sociálních sítích.
V úvodu roku nás čekala každoroční Valná hromada, která jak již bylo zmíněno, zvolila nové vedení. Došlo tak pouze k faktickému a oficiálnímu potvrzení rolí jednotlivých členů oddílu a přesnému vymezení jejich pravomocí.
Pro naši finanční existenci nejdůležitější akce proběhly také v úvodu roku a nyní je máme zdárně za sebou. Jednalo se o občerstvení na plese ZOD Haná, masopust a náš Sportovní ples. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli a pomohli tak našemu klubu.
Dne 9.3.2012 došlo ke schválení rozpočtu Městyse Švábenice. Velice děkujeme celému vedení, v čele s panem starostou, za jejich ochotu výrazně se podílet na sportovním vyžití ve Švábenicích.
Výstavba kabin zdárně finišuje a pomalu se blíží jejich kolaudace. Přesný termín není nyní znám. Proběhly výkopové práce před starými kabinami, které byly nutné z důvodu propojení elektrické sítě, závlahy a rozhlasu. S výstavbou kabin bude ještě spojeno několik budovacích akcí. Dbejte tak prosím zvýšené opatrnosti, pokud se budete v okolí hřiště pohybovat.
Na jarní čas je také připravována akce, kdy bude na hřišti vybudováno zábradlí téměř kolem celého hřiště. Tuto výstavbu budeme provádět sami, za pomoci spřízněných osob a firem. Finančně nám opět vypomůže náš největší sponzor Městys Švábenice. Termín této brigády bude včas zveřejněn.
Další neméně důležitá akce proběhla ve vztahu k FAČR. Jednalo se o registraci členů FAČR. Tento velmi časově náročný úkol jsme zvládli a včas odeslali celkem 67 registrací. Následné registrace nových členů budeme řešit průběžně. Registrovali jsme pouze nezbytně nutné členy, kteří se registrovat museli.
Díky Pepovi Derkovi se snažíme založit mladší přípravku a pevně věříme, že se vše zdárně podaří dotáhnout do konce.
Nyní konečně pro fanouška k těm nejzajímavějším informacím. Kádr prvního mužstva. Do našeho klubu přišel na půlroční hostování Michal Slavíček z MFK Vyškov na post stopera. Na předstopera Tomáš Holiš ze Sokola Chvalkovice na Hané, opět na půlroční hostování. Z Ivanovic na Hané se vrátili kluci Střížovi a z Lysovic Michal Petřek. Do Žarošic odešel na hostování Radim Kroutilík a Michael Jičínský odešel do Rakouska. Honza Hladký je momentálně po operaci kolene a do přípravy se prozatím nezapojil.
Do přípravy naskočil na post levého záložníka hráč Lysovic David Lukeštík. Zda u nás bude David na jaře působit, nebo nebude, prozatím není známo. Probíhají jednání s jeho mateřským klubem.