Historie

Tradice kopané ve Švábenicích

Oddíl kopané ve Švábenicích byl založen v roce 1933 pod názvem S.K. Švábenice a hlavním sponzorem byl p. Tomášek, nájemce Punčochářova mlýna. Hřiště bylo v záhumení oploceno dřevěným plotem. Na osmeku byla klubovna. Protože měl klub i vlastní kapelu, tak spojení kultury a sportu lákalo na nedělní utkání hodně diváků. Nejznámější hráči byli Jan Kunovský a Emanuel Havlíček. Svoji činnost S.K. ukončil na nátlak farnosti a Sokola v roce 1938.

Aktivity současného oddílu se datují od roku 1964, kdy v prostoru cihelny (bydliště Dušana Frgála) udělalo JZD Švábenice pomocí své techniky na jaře 1964 fotbalové hřiště, které mělo nejmenší možné rozměry 90 x 45 metrů. Soutěžně se zde hrálo jen půl roku a to na podzim 1965. V této době zde byla traktorová stanice a hřiště bylo stále zaplněné. O kopanou byl velký zájem.

Po domluvě MNV a JZD znovu zemědělské družstvo dokázalo udělat během krátké doby za „Lžičařovým“ hřiště nové (stávající) s odpovídajícími rozměry. Většinu prací odvedl na pásáku s radlicí František Skácel, částečně pomohla i STS Vyškov. Zakládající výbor oddílu pracoval ve složení, předseda Jar. Lakomý, jednatel Z. Kadlec, hospodář A. Dragoun, pokladník P. Derka a členové P. Navrátil, A. Šebesta a L. Smutný. V těchto začátcích udělal hodně záslužné práce. Hlavně díky pomoci JZD se činnost oddílu dobře rozeběhla. Mužstvo začalo hrát v základní třídě okresní soutěže. Nadšení a zápal byl velký. Slabší to bylo s výkonností. Naše umístění bylo na konci tabulky.

Osu týmu tvořili O. Heimerle, J. Hladký, J. Dvořák, J. Přikryl, L. Doubravský, J. Karlík a v brance J. Trnečka a M. Klemsa. Přes zimní přestávku 1965/66 se podařilo sehnat z okolních vesnic několik hráčů. Do vedení a trénování p. J. Marka z Dukly Vyškov, který spolu s dalším členem Dukly p. Trnkalem u nás několik roků pomáhali. Přínosem byl příchod M. Kloupara z Vážan, J. Sochora z Opatovic, který se do Švábenic přiženil a vedle funkce kapitána vedl i oddílovou kroniku. Dále se do mužstva dostali mladí hráči J. Derka, L. Štěrba a v brance začal chytat J. Frgál, který po dlouhá léta odváděl spolehlivé výkony.

Na konci první sezóny 12. června 1966 sehrálo mužstvo přátelské utkání s několikanásobnými mistry republiky v ledním hokeji ZKL Brno s výsledkem 3:8. Pro obec i okolí to byla velmi zdařilá akce, která vyvrcholila besedou s hráči, které jsme jako reprezentanty Jiříka, Černého, Vaňka aj. znali jen z televize. Byl to pro všechny velký zážitek a oddílu tato akce přinesla i finanční přínos.

Na hřišti a okolí se stále pracovalo. Pomalu, ale přece jen se začaly stavět kabiny. V oddíle se vystřídalo dost cizích hráčů. Stále se však hrálo v základní třídě. Začal se projevovat nedostatek hráčů a zejména v letech 1974/75, kdy vázla i organizace. Na utkání se jezdilo jen v jedenácti hráčích. Nakonec se jeden rok vůbec soutěžně nehrálo.

Po obnovení činnosti v roce 1976 začal být o kopanou ve Švábenicích přece jen větší zájem a sportovní úroveň i organizace oddílu se stále zlepšovala. Vystřídala se generace hráčů. Oddíl pořádal pravidelné taneční zábavy. Kulturní dům býval plný a nejspokojenější býval náš dlouholetý pokladník p. A. Géduš, na kterého všichni také rádi vzpomínáme. Jeho zprávy na našich pravidelných schůzích sice začínaly vždy stejně slovy „Chlapci. Rozhazovat nemůžeme. V pokladně toho moc nemáme“. V 80 letech minulého století byl opak pravdou.

V roce 1983 převzal funkci pokladníka J.Vymazal. Jednatele a zároveň i předsedu oddílu dělal Pavel Pištělka. V soutěži jsme v této době měli už i družstva žáků, kde začínal O.Obruča. Družstvo dorostu, které v roce 1979 založil J.Dvořák. Tato práce s mládeží začala později přinášet výsledky. Žáci pod vedením A.Navrátila st. dokázali vyhrát svoji skupinu v roce 1986. Hráli o přeborníka okresu. Totéž se podařilo pod vedením J. Novotného a L. Pištělky v roce 1993 a v roce 2002 pod vedením A. Navrátila ml.. Titul přeborníka okresu se však žádnému získat nepodařilo.

I současné družstvo žáků pod vedením V. Kušky hraje pěkný fotbal a má ve svém celku několik nadějných hráčů. Dorostenecké mužstvo také dokázalo v roce 1983 vyhrát svoji soutěž a také hrálo o okresního vítěze. Z tohoto celku hráči R.Hrnčiřík, M. Skácel, R. Novotný, J. Dvořák, J. Knap, V. Kuška, R. Vrbácký a další byli později dlouholetými oporami. Činnost mládežnických družstev nám pomohla v roce 1982 při reorganizaci soutěží k posunu do třetí třídy. V této době dokázal u mužů ve funkci trenéra R. Danko vytvořit dobrý kolektiv. U dorostu pracoval s J. Dvořákem i A. Dragoun, který později převzal na několik let trénování prvního mužstva.

U žáků pomáhal O. Obručovi i F. Skácel. Významným krokem pro zabezpečení chodu oddílu byl nákup autobusu, který v letech 1984 – 1998 ušetřil za dopravu nemalé finanční částky. Na pořízení autobusu a jeho provozu se nejvíce finančně podílel A. Dragoun. Díky tomu, že řidiči Vymazal, Kubík, Dvořák, Hlobil, L. Navrátil byli členy klubu, byl autobus často využíván jak k dopravě na utkání, tak k různým zájezdům oddílu i ostatních organizací.

Sezóna 1989/90 a v ní první skutečný postup do třetí třídy z prvního místa. Pod vedením A.Dragouna dosáhlo mužstvo ve 26 utkáních z možných 52 bodů za 21 výher, 3 remízy a jen 2 prohry 45 bodů. Většinu utkání odehráli v brance R. Vrbácký, dále R.Hrnčiřík, nejlepší střelec s 27 brankami, málkovské posily A.Harásek a J.Štěrba, M.Skácel, J.Dvořák, F.Přikryl a M.Šebesta. Celkem se během soutěže dostalo do hry 18 hráčů a v první sezóně ve třetí třídě 1990/91 obsadilo mužstvo pěkné 6 místo,kádr hráčů se příliš nezměnil,nejlepším střelcem v tomto ročníku byl M.Skácel s 12 brankami.

Koncem 90 let se začali u mužů střídat trenéři, I. Novotný, A. Navrátil, R. Sedlařík, R. Novotný. Výkonnost se stabilizovala a pomalu zlepšovala. Na úseku řízení oddílu v této době udělal hodně záslužné práce Milan Šebesta. Pokladnu vedl V. Kuška.

Nejlepší období, co se týká sportovní úrovně, začíná po roce 2000, kdy v soutěžích máme dvě družstva dospělých a žáky. A mužstvo končí v sezóně 2000/01 třetí a následující ročníky hraje uprostřed tabulky. V roce 2005/06 končíme druzí, dva body za Pustiměří. V následující sezóně znovu druzí, čtyři body za Lysovicemi. PRVNÍ HISTORICKÝ POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU 2007/2008 vybojovali naši hráči přesvědčivým způsobem a zde je seznam hráčů, kteří odehráli alespoň jedno utkání:
Brankaři: M.Stěnička,P.Veselý Hráči: Z.Kapounek, R.Dvořák, Z.Hrda, M.Weis, T.Orel, J.Čech, P.Novotný, M.Gruber, M.Novotný, R.Kroutilík, J.Jiříček, M.Jiříček, L.Grmela, P.Hladký, L.Hladký, J.Hladký, P.Knap, M.Bonniati. Uznání patří trenérovi i vedoucímu mužstva I. Novotnému a P. Krejčímu. Dokázali udržet mužstvo pohromadě a zlepšovat jeho výkonnost.

Dá se říci, že za celou dobu 42 let fungování oddílu se nyní hraje nejlepší a nejpohlednější fotbal. Velkým kladem je i to, že drtivou většinu mužstva tvoří vlastní odchovanci s dobrou perspektivou do budoucnosti, vzhledem k jejich mládí. Příští sezóna v okresním přeboru bude jistě náročná. Družstvo má na to, aby hrálo bez starostí o záchranu, protože dost hráčů již okusilo vyšší soutěž. Pod náročným trenérem Romanem Sedlaříkem, který vystřídal I. Novotného se jistě dobře připraví a bude dělat spoustě diváků, kteří se naučili v neděli na dvojzápasy chodit, jen radost. K tomu je potřeba, aby všichni hráči byli hlavně zdravotně v pořádku a měli i trochu sportovního štěstí, takže
ŠVÁBENICE DO TOHO!

Od roku 1965 prošlo klubem hodně hráčů a funkcionářů. Jmenovat všechny by vydalo na několik stránek. V každém období byli hráči, kteří družstvo drželi herně i v kabině a funkcionáři, kteří se jim snažili vytvořit dobré podmínky. Jak stavem hřiště, tak i vybavením kabin, sháněním finančních prostředků ap. Uznání si zaslouží zejména p. Josef Dvořák, který od hráčské kariéry, přes práci s mládeží i dospělými až po činnost hospodáře je jako jeden z mála aktivní v oddíle od jeho založení. Současné vedení pracuje také velmi dobře.

Výrazně se zlepšuje kvalita hřiště a je i bohatá mimosportovní činnost. Na tomto má nespornou zásluhu současný jednatel oddílu Ing. Petr Kozák, který prakticky chod oddílu řídí.
O finance se stará R. Punčochář. Závěrem je nutné ocenit i spolupráci s Městysem Švábenice, všemi sponzory z nichž mnozí hrávali jak v mládežnických tak i v dospělých týmech. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o dobré fungování oddílu.

Několik nej:
první přátelské utkání 1964 S.Švábenice : Cihelna Ivanovice 1 : 0
první mistrovské srpen 1965 S.Mouřínov : S.Švábenice 6 : 1 /kont. 3:0 polovina hráčů neměla zdravotní prohlídku
nejvyšší výhra jaro 1981 se S.Bukovinka 13 : 0
nejvyšší prohry jaro 1971 v Drnovicích 0 : 12 podzim 1982 na VTJ Vyškov 0 : 13
nejvíce odehraných utkání M.Skácel, J.Šebesta, M.Šebesta
nejvíce vstřelených branek M.Skácel, R.Hrnčiřík, M.Greguš
nejmladší hráč L.Novák – ve 14 letech na turnaji v Tištíně roce 1977
nejstarší hráč M.Šebesta oblékl dres v 51 letech
nejlepší brankář v historii – J.Frgál, L.Skácel, M.Stěnička
nejvyšší soutěž hráli – divize – J.Pokorný, L.Hladký, J.Hladký

Jako vzpomínání na časy minulé a přítomné zpracoval Jiří Novotný na jaře roku 2008