Zelený trávník 2010

Přicházíme s dalšími aktuálními novinkami, které se týkají našeho oddílu.
Jak již trenér áčka avizoval ve svém okénku, tak našich tréninků se zúčastňuje Michal Jičinský z Ivanovic na Hané, který má být naší posilou do obrany.
Jestli dojde k hostování v našem klubu budete včas informování jakmile dojde k administrativnímu dořešení. Přichází k nám z působení v Rakousku. Registraci v České republice má v FC Vysočina.
V pátek 22.1.2010 proběhl ples ZOD Haná Švábenice, kde náš oddíl zajišťoval občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným za bezproblémové zorganizování a průběh této akce.
Akce zelený trávník 2010 – trošku více informací.
Dle dnešní (26.1.2010) čerstvé informace od starosty Městyse Švábenice a vedení OFS Vyškov je náš oddíl na prvním místě v případě udělení dotace na tuto akci za Jihomoravský kraj. Máme tak velkou šanci tuto dotaci získat a zlepšit tak naši hrací plochu. Jak již bylo zveřejněno na webu OFS Vyškov, byl náš oddíl vítězem výběrového řízení za okres Vyškov a nyní tedy náš projekt vítězí i v rámci Jihomoravského kraje.
Tuto akci otevírá ČMFS za pomoci MŠMT a ČSTV. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v online casino důstojných podmínkách.
Dotaci lze použít na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy:
1. Přeměna povrchu již existujícího hřiště, většinou škvárového či pískového, na hřiště s travnatým povrchem.
2. Rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště – většina těchto hřišť byla zakládána před desítkami let, mají zejména nevyhovující systém odvodnění, pedologické i travní složení apod.
3. Založení nového travnatého hřiště.
4. Instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy.
V našem případě se jedná o rekonstrukci travnatého hřiště a požádáno bylo o 200.000,-Kč. Akce musí být dokončena nejpozději do 30. 11. 2010.
Dotace se poskytuje v rozmezí 100-500 tis. Kč. V loňském roce 2009 bylo celkem rozděleno 7.600.000,- Kč. V Jihomoravském kraji tuto dotaci obdržel online casino TJ AGRO Milotice 190.000,-Kč, FK Moravská nová Ves 190.000,-Kč, TJ Vavřinec 230.000,- Kč, FC Slovan Rosice 150.000,-Kč.
V letošním roce o výši dotace opět rozhoduje VV ČMFS. Předpokládané výše celkové dotace, se v první fázi rozpočtuje na 10 mil. Kč. Poté se čeká do 30. 4.2010 kdy MŠMT rozhodne o schválení dotace v navrženém rozsahu nebo případně koriguje finanční požadavek. Pak se celá akce opět přepočítá podle skutečné výše celkové dotace. Většinou se pouze procentně upraví navržené částky a změny v seznamu kandidátů se již nedělají. Po definitivním schválení akce VV ČMFS se materiály klubů předávají ČSTV, který pro ČMFS zajišťuje následné fáze akce. U ČSTV se zřizuje účet, na který jsou přesunuty prostředky ze státního rozpočtu pro akci Zelený trávník. ČSTV si vyžádá od klubů další dokumenty, typicky smlouvu o dílo uzavřenou s dodavatelem prací a poté dle potvrzených faktur uhradí částku za provedené práce přímo dodavateli. Finanční prostředky, však bývají dostupné nejdříve v průběhu července až srpna.