Fotbalová (r)evoluce

Od 1.7.2015 bude spuštěna Fotbalová (r)evoluce, která velmi výrazným způsobem mění fungování pro všechny kluby. Dobrou zprávou je, že náš klub je na tyto změny téměř plně připraven. Chybí nám pouze dodat několik fotografií do systému.

Veškeré aktuální informace o projektu hledejte vždy na adrese revoluce.fotbal.cz
Hlavní stránkou pro online systém je is.fotbal.cz

Všichni naši hráči se mohou již nyní podívat, jaké fotografie mají v systému nahrané. Pokud někdo chce fotografii vyměnit za jinou, tak je nutné zaslat novou fotografii na adresu sokol.svabenice@gmail.com a následně bude vyměněna. Prosíme také hráče, kteří v systému svou fotografii nenaleznou, aby ji zaslali na stejnou adresu.

Fotografie si můžete kontrolovat na adrese is.fotbal.cz

Zavádí se:

Online registrace hráčů. Doposud se dala online provádět pouze registrace členů FAČR
Online přestupy, hostování a střídavé starty
Online zápis o utkání
Fakturace pokut, poplatků a rozhodčích
Nutnost zavedení podvojného účetnictví pro kluby
Rozhodčí musí příjmy danit
Online administrátoři klubu

Ruší se:

Registrační průkazy
Papírové psaní zápisu o utkání
Hotovostní placení rozhodčích
Přestupní lístky

Informace k jednotlivým bodům:

1. Online registrace hráčů
a) Hráč je úplně nový (není ani členem FAČR) – Při registraci se zvolí registrace člena FAČR i hráče. Online se zaplatí poplatek za členství, počká se pár minut na aktivní členství a nahraje se fotografie hráče. Je nutné vyčkat na schválení fotografie ze strany FAČR. Nyní to většinou trvá do druhého pracovního dne.
b) Hráč je již členem FAČR, ale není registrovaný jako hráč – provede se pouze registrace hráče a nahraje se fotografie hráče. Opět se vyčká na schválení fotografie.
c) Hráč je registrovaný, ale není členem FAČR – provede se registrace člena FAČR, zaplatí se online, počká se pár minut na aktivní členství a nahraje se fotografie. Opět se vyčká na schválení fotografie.
d) Hráč je registrovaný a je členem FAČR – nahraje se pouze fotografie hráče a vyčká se na její schválení.

2. Online přestupy, hostování a střídavé starty
Administrátor nového klubu v systému vyhledá daného hráče a požádá o jeho přestup/hostování/střídavý start. Administrátor klubu, kde je nyní hráč registrovaný tuto žádost v systému vyhledá a potvrdí. Úkon je hotov a hráč může ihned hrát za nový klub. Za každý klub stačí pouze jeden člověk, který to v systému potvrdí. Nyní platilo, že na přestupních lístcích se vyžadovaly dva podpisy a k tomu razítko.

3. online zápis o utkání
Kluby musí mít pro rozhodčího k dispozici počítač s připojením na internet. V případě nenadálých událostí, také k dispozici klasický papírový zápis o In some cases, file recovery on a hard drive can be unreadable due to damage to the partition table or filesystem, or to (intermittent) media errors. utkání. Každý klub si musí zřídit administrátory, kteří mohou zápis o utkání vyplňovat. Tito administrátoři budou mít za povinnost tento zápis vyplnit nejpozději 30 minut před utkáním. Mohou tak učinit kdykoliv před tímto termínem i několik dnů předem. V posledních 30 minutách musí případné změny hlásit přes rozhodčí. V čase začátku utkání se zápis úplně pro kluby uzamkne a nebude možné provádět změny. Po utkání rozhodčí zápis ihned vyplní a uzavře. Po uzavření má klub 24 hodin na online zaslání případných námitek k zápisu, který rozhodčí vyplnil. Nic se nepodepisuje, nic se netiskne. Kapitáni nic nepodepisují. Rozhodčí si může vyžádat vytištěnou soupisku hráčů ze systému, kterou není nutné tisknout vždy. Jedná se pouze o seznam casino online všech hráčů, kteří za daný tým mohou hrát, ale není nutné, aby v daném utkání nastoupili. Pokud se během sezony hráči nezměnili, tak stačí mít k dispozici pouze jeden výtisk.

4. Fakturace pokut, poplatků a rozhodčích
V systému bude vždy jednou měsíčně připravena faktura, kterou musí kluby uhradit. V této faktuře budou vyúčtovány veškeré poplatky za přestupy, hostování a střídavé starty. Dále také případné pokuty od svazu za jednotlivé přestupky a hlavně vyúčtování rozhodčích. Rozhodčí již nebudou vypláceni v hotovosti ihned na místě utkání. Dostanou finance jednou za měsíc převodem na účet.

5. Nutnost zavedení podvojného účetnictví pro kluby
Bližší informace k této záležitosti nyní nejsou k dispozici, ale má to spojitost s fakturací, kde bude rozdílné danění jednotlivých položek.

6. Rozhodčí musí příjmy danit
Rozhodčím vzniká povinnost, tyto příjmy řádně zdanit. Dle nepotvrzené informace to nebude nutné do částky 30.000,- Kč. Rozhodčí přeborů a tříd nemusí mít živnostenský list, ale musí vykonávat jinou samostatně výdělečnou činnost. Tok peněz bude následující. Klub zaplatí FAČR a FAČR zašle příslušné finance na jednotlivé rozhodčí a KFS/OFS.

7. Online administrátoři klubu
Hlavní administrátor, kompletní práva v IS(max. 3/klub) – písemná žádost, registruje FAČR
Administrátor On-line registrace, práva On-line registrace (10/klub) – registruje hlavní administrátor v IS
Administrátor soutěže, práva zápisu o utkání (20/klub) – registruje hlavní administrátor v IS

Co musí kluby nyní udělat?

Zřídit si hlavního administrátora, pokud ho již nemá a začít nahrávat fotografie všech hráčů do systému. Termín je do 31.3.2015
Zajistit si počítač s připojením k internetu. Svaz připravuje finanční a materiálovou podporu pro kluby. Tato podpora ještě není zcela zveřejněna a nejsou známy úplně všechny parametry. Předběžně se jedná o notebook připojení servis cca za 750 Kč měsíčně po dobu 3 let. Současně všem klubům s mládeží poskytne svaz dotaci cca ve výši ročních splátek za uvedenou techniku.